‘Sapna’ betekent ‘droom’ in het Hindi. Sapna Foundation is in 2008 opgericht om de dromen van kansarme mensen in de wereld te realiseren. In eerste instantie zijn er projecten in India uitgevoerd. Het bestuur van Sapna Foundation heeft een speciale band met dit land, aangezien de voorouders van de bestuursleden uit India komen. Maar daarnaast worden er ook activiteiten voor mensen in Nederland georganiseerd.

Sapna Foundation is er van overtuigd dat er nog veel te doen valt aan armoedebestrijding. Er zijn nog dagelijks kinderen met honger, kinderen die niet naar school kunnen, moeders die tijdens of na de bevalling onnodig sterven. En zo zijn er nog heel wat omstandigheden te noemen die vragen om verbetering.

Doel
Sapna Foundation wil een positieve bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit doet zij bijvoorbeeld door opvang te realiseren voor dakloze kinderen, zodat deze een thuisplek krijgen, naar school kunnen gaan en een kans krijgen op een betere toekomst. Maar Sapna wil ook moedersterfte en kindersterfte terugdringen door te zorgen voor goede medische hulp en kraamzorg in afgelegen gebieden, alsmede door voorlichting te geven aan de lokale bevolking.

Sapna Foundation vindt het belangrijk om zich niet alleen te richten op armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, maar ook aandacht te besteden aan het welzijn van mensen in Nederland zelf. Hier in Nederland hebben veel mensen te maken met stress, een hoge werkdruk of andere factoren die de kwaliteit van het leven doen afnemen. Sapna Foundation helpt mensen om met stress om te gaan en om gezonder en fitter in het leven te staan. Lees hier het beleidsplan van Sapna: Beleidsplan Sapna Foundation 2018