Bestuur

Het bestuur van Sapna Foundation bestaat uit: Janice Aliar (voorzitter), Vishal Hira (secretaris) en Rishi Chamman (penningmeester). Ook is er een adviseur: Vikash Hindori. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.